Personvern og databehandling

Personvernerklæring for Kunne – en tjeneste fra Universitetsforlaget

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Universitetsforlaget, en del av H. Aschehoug & Co W. Nygaard AS (organisasjonsnummer 910 292 005), behandler personopplysninger om brukere av våre nettsider under merkevaren Kunne, på domenet kunne.no, samt underdomener. 

Denne gjelder også tjenester som er felles for flere av Aschehougs digitale plattformer, som innloggingløsning og kundebehandlingssystem, og som utgjør en del av Kunne. 

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Universitetsforlaget er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern og benytter kun
personopplysninger som er relevante og nødvendige for å kunne oppfylle våre forpliktelser og yte god service overfor våre kontakter, samt personopplysninger som vi er lovpålagt etter bl.a. bokføringsloven.


Behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering, er underlagt særskilte regler. Universitetsforlaget er behandlingsansvarlig, og alle
personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven og øvrig regelverk for personvern. Datatilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes.


Universitetsforlagets behandling av personopplysninger omfatter i all hovedsak kontaktinformasjon, bestillings- og betalingsinformasjon, samt korrespondanse og ev. annen
informasjon som er relevant for formålet med behandlingen.

Hva bruker vi personopplysningene til?

Universitetsforlaget behandler følgende direkte personopplysninger om brukere av Kunne:

  • navn
  • e-post

Formålet med behandlingen er å gi oppfølgning og ha kontakt med brukerne. Behandling av personopplysninger foretas på grunnlag av avtale eller berettiget interesse.


I tillegg behandler vi data som vedrører bruken av læringsressursene på Kunne, slik som lesetid og progresjon gjennom ulike deler av innholdet. Formålet med behandlingen er å gi best mulig og tilpasset brukeropplevelse og kommunikasjon på digitale flater, samt å forbedre og tilpasse informasjon og markedsføring til kunden ut fra handlingsmønstre og atferd.  Behandling av personopplysninger foretas på grunnlag av avtale eller berettiget interesse.


Brukeren mottar nyhetsbrev inntil hen informerer oss om at vedkommende ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev.

Lagring og deling av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Lengre lagring kan være nødvendig for å oppfylle eventuelle lovpålagte plikter, for eksempel etter regnskapslovgivningen.


Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg
eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.


Universitetsforlaget bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn i, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.


For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss skriftlig informasjon om hva henvendelsen gjelder, ved å skrive til kunne@universitetsforlaget.no. Vi vil svare så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon ved å legge ved kopi av pass eller annen gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.


Du kan til enhver tid melde deg av våre nyhetsbrev ved å klikke på lenke i nyhetsbrevet eller trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss ved å skrive til kunne@universitetsforlaget.no.


Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til
Datatilsynet.


Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet her: www.datatilsynet.no


Kontakt

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller om bruk av dine personopplysninger, skriv til oss på kunne@universitetsforlaget.no.


Informasjonskapsler (cookies)

Kunne bruker informasjonskapsler på nettstedet. Du kan lese mer om informasjonskapsler på denne siden.

 

 

ønsker å motta nyhetsbrev.